Ba dàn ý viết Brochure quảng cáo: sản phẩm, dịch vụ và công ty

Leave a Comment

1. Quảng cáo sản phẩm

Giới thiệu – sản phẩm là gì và tại sao người đọc nên quan tâm đến sản phẩm.

Lợi ích – liệt kê các lý do tại sao người tiêu dùng nên mua sản phẩm

Đặc điểm – nhấn mạnh các đặc điểm làm cho sản phẩm có sự khác biệt với sản phẩm của đối thủ.

Nó hoạt động như thế nào – mô tả sản phẩm hoạt động như thế nào và nó có thể làm gì. Phần này có thể nêu kết quả thí nghiệm chứng minh cho ưu điểm của sản phẩm.

Các loại người sử dụng (thị trường) – Phần này nêu sản phẩm được thiết kế cho thị truờng đặc biệt nào. Ví dụ như một máy nước thải được thiết kế cho ba thị trường khác nhau đó là các nhà máy công nghiệp, đô thị và công cộng. Mỗi thị trường có yêu cầu đặc biệt.

Phần này có thể liệt kê tên của những người hay các tổ chức nổi tiếng đã sử dụng và đánh giá cao sản phẩm này.

Ứng dụng – mô tả các ứng dụng của sản phẩm

Tính  sẵn có của sản phẩm – liệt kê các model, kích cỡ, chất liệu, linh kiện và tất cả những gì bạn có thể cung cấp. Phần này có thể bao gồm các đồ thị, biểu đồ, công thức hay các hướng dẫn khác để khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm.

Giá cả – bao gồ các thông tin về giá của sản phẩm: giá linh kiện, các kích cỡ và model khác nhau, giảm giá theo số lượng, giao hàng.

Các thông số kỹ thuật – yêu cầu về điện, sự tiêu thụ điện, khả năng chịu ẩm, nhiệt độ thích hợp, điều kiện hoạt động, phương pháp vệ sinh, điều kiện bảo quản, tính chất hoá học và các tính chất, hạn chế khác của sản phẩm.

Câu hỏi và câu trả lời – các câu trả lời cho các câu hỏi về sản phẩm. Phần này chứa các thông tin hkông có trong các phần khác.

Mô tả công ty – một đoạn giới thiệu ngắn gọn về nhà sản xuất, để người đọc cảm thấy tin tưởng rằng sản phẩm này là của một công ty uy tín.

Hỗ trợ – các thông tin về việc giao hàng, lắp đặt, đào tạo, bảo quản, dịch vụ và bảo hành.

“Bước tiếp theo” – hướng dẫn cách đặt hàng (hoặc là cách thu thập thêm thông tin về sản phẩm).


2.Dàn ý cho sách quảng cáo mô tả dịch vụ

 Giới thiệu – giới thiệu sơ bộ về dịch vụ, các kiểu tính toán được áp dụng, và các lý do tại sao người đọc nên quan tâm đến dịch vụ.

Các dịch vụ được quảng cáo – mô tả chi tiết các dịch vụ công ty quảng cáo.

Lợi ích – người đọc sẽ thu được gì từ dịch vụ và tại sao người đọc nên tin tưởng vào dịch vụ này thay vì dịch vụ của đối thủ.

Phương pháp – nêu sơ bộ về phương pháp làm việc với khách hàng của công ty dịch vụ

Danh sách khách hàng – danh sách những người hay tổ chức có tiếng đã sử dụng và đánh giá cao dịch vụ.

Chứng thực – các lời phát biểu của các khách hàng được chọn. Các lời chứng thực này thường được viết theo kiểu trích lời nói của khách hàng trong dấu ngoặt kép và có đề tên người hay tổ chức cụ thể.

Chi phí và thời hạn – nêu chi phí cho mỗi dịch vụ và thời hạn và phương pháp thanh toán. Phần này cũng nêu các bảo đảm về dịch vụ của công ty đối với khách hàng.

Thông tin về tiểu sử – nêu tiểu sử nhấn mạnh sự ủy nhiệm của những nhân viên chủ chốt của công ty dịch vụ.

“Bước tiếp theo” – hướng dẫn các bước cần làm nếu như bạn muốn thuê dịch vụ của công ty hay muốn biết thêm thông tin về dịch vụ.
3.Dàn ý cho sách quảng cáo công ty

 Một cuốn sách quảng cáo công ty nên bao gồm các thông tin sau:

 • Lĩnh vực kinh doanh của công ty

 • Cơ cấu công ty (công ty mẹ, các phòng ban, chi nhánh ….)

 • “Triết lý” của công ty

 • Lịch sử công ty

 • Các trang thiết bị, các chi nhánh

 • Mật độ bao phủ thị trường

 • Các thị trường chính

 • Hệ thống phân phối

 • Doanh số

 • Xếp loại so với đối thủ

 • Mức độ phân phối cổ phần

 • Báo cáo thu nhập và cổ tức

 • Số lượng nhân viên

 • Các quyền lợi của nhân viên

 • Các nhân viên đáng chú ý

 • Các phát minhm sáng chế

 • Các thành quả quan trọng

 • Nghiên cứu và phát triển.

 • Các phương pháp kiểm soát chất lượng

 • Mối quan hệ cộng đồng (các chương trình bảo vệ môi trường, đóng góp vào qũy phúc lợi xã hội, các hoạt động từ thiện, …)

 • Các giải thưởng

 • Chính sách

 • Mục đích, mục tiêu và kế hoạch cho tương lai
Các dàn ý trên chỉ là các gợi ý chứ không phải là dạng bắt buộc. Bạn có thể dựa vào đó để ứng dụng phù hợp phù hợp với nhu cầu của bạn. 


Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home

0 comments:

Post a Comment